Najnowocześniejsze liceum w mieście

Dołącz do nas ;)

Święto Niepodległości 11 Listopada.

W Bielsku Białej odbyły się uroczystości 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.W uroczystościach 11listopada uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,oświatowych,kombatanci oraz mieszkańcy miasta.Nie zabrakło również młodzieży szkolnej wraz z pocztami sztandarowymi.Naszą szkołę reprezentowała znaczna grupa uczniów wraz z opiekunem Bartoszem Sitkiem,którzy wraz ze sztandarem uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.      …

100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej 100 - lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach. Akcja polegała na zbiórce artykułów żywnościowych, słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek dla polskich rodzin mieszkających na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie. Wszystkie zebrane upominki trafią: na Litwę: polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i…

Zebrania z rodzicami

20 września 2018 o godzinie 16.00 odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego porządku:   1a-103, 1b-114, 1c-10, 1d-113, 1e-12, 1f-115 2a-105, 2b-112, 2c-14, 2d-13, 2e-9, 2f-111, 3a-107, 3b-11, 3c-15, 3d-109, 3e-7, 3f-6

Szkoła równych szans – projekt UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoła równych szans Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa…

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

W dniach 5 i 6 września (środa i czwartek) na dużych przerwach - o 10.05 i 12.00 – w czytelni (sala 2) odbywać się będzie kiermasz podręczników. Zapraszamy uczniów, którzy chcą sprzedać lub kupić książki.

Lista podręczników szkolnych na rok 2018/2019

Aktualna lista podręczników szkolnych znajduje się w zakładce Uczniowie->podręczniki szkolne.

POLA NADZIEI 2018

Tegoroczna akcja Pola Nadziei zakończyła się uroczystym podsumowaniem z udziałem władz miejskich i oświatowych w kościele NMP Królowej Polski. Nasze liceum zostało wyróżnione jako szkoła szczególnie zaangażowana w realizację tego programu. Poprzez akcje charytatywne przeprowadzone w szkole, kwesty pod Katedrą św. Mikołaja i w sklepach Tesco oraz koncert kolęd w…

SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Jedyna szkoła z Bielska-Białej, która uzyskała tytuł SZKOŁY KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI i znalazła się na 4.miejscu w woj. śląskim oraz na 32 miejscu w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej http://archiwum.rp.pl/artykul/1375337-Ranking-szkol-kompetencji-przyszlosci.html Projekt CZYTANIE PONAD GRANICAMI proponuje czytanie jako sposób przekroczenia granic między ludźmi powstałych z powodu sposobu postrzegania, wieku, możliwości percepcyjnych (neurologicznych) itp.…

Anglia

Wiosną wyruszyliśmy naszą szkołą na podbój Anglii. Podczas  autokarowej podróży mijaliśmy wiele interesujących miejsc. W końcu dotarliśmy pod kanał La Manche, którym przeprawiliśmy się do naszego celu. Każdy dzień wycieczki był intensywnie zaplanowany i pełny ciekawych miejsc. Zwiedziliśmy największe atrakcje czyli London Eye, Tower of London, Westminster Abbey , Madame…

XXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT JUNGÓW LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ – KOŁOBRZEG – BORNHOLM

Z Ligą przez stulecie pod tym hasłem odbywał się XXVII OGÓLNOPOLSKI ZLOT JUNGÓW LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ w Kołobrzegu. Kołobrzeskie zloty swój początek datują na rok 2000.To wtedy po raz pierwszy jungowie przybyli do miasta nad rzeką Parsętą. Każdy ma odmienny charakter i przesłanie. Tegoroczny poświęcony został stuleciu Ligi. Dwustu…