Najnowocześniejsze liceum w mieście

Dołącz do nas ;)

XI Bielskie Teatralia

Zapraszamy wszystkich uczniów  – miłośników i znawców teatru do udziału w jedenastych BIELSKICH TEATRALICH REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY O TEATRZE dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, klas trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty organizowanym przez IV…

Zebrania z rodzicami

Zebrania rodziców odbędą się 29 listopada 2018  czwartek o godz. 16.40 i zaczną w sali gimnastycznej od spotkania z policjantem na temat przemocy rówieśniczej i dopalaczy, następnie  spotkania z wychowawcami klas wg następującego porządku: 1a-103, 1b-114, 1c-10, 1d-113, 1e-12, 1f-115 2a-105, 2b-112, 2c-14, 2d-13, 2e-9, 2f-111, 3a-107, 3b-11, 3d-109, 3e-7,…

Program EXIT Tour

PROFILAKTYKA, WARSZTATY, KONCERTY 20 listopada 2018r. w naszej szkole odbył się program EXIT TOUR realizowany przez  Stowarzyszenie FALA.  W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas II (sześć klas) , którzy w trakcie trzech godzin lekcyjnych brali czynny udział w zajęciach profilaktycznych  o tematyce: "Poczucie własnej wartości", "Uzależnienie od narkotyków", "Zagrożenia handlem ludźmi",…

Zawody lekkoatletyczne

Podczas wrześniowych zawodów lekkoatletycznych szkół ponadgimnazjalych, drużyna chłopców reprezentująca naszą szkołę zajęła V miejsce w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji indywidualnej I miejsca w swoich konkurencjach zajęli: Remigiusz Czernecki (800 m) oraz Jakub Dominas (skok w dal). Serdecznie gratulujemy.  

Święto Niepodległości 11 Listopada.

W Bielsku Białej odbyły się uroczystości 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.W uroczystościach 11listopada uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,oświatowych,kombatanci oraz mieszkańcy miasta.Nie zabrakło również młodzieży szkolnej wraz z pocztami sztandarowymi.Naszą szkołę reprezentowała znaczna grupa uczniów wraz z opiekunem Bartoszem Sitkiem,którzy wraz ze sztandarem uczestniczyli w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.      …

100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej 100 - lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach. Akcja polegała na zbiórce artykułów żywnościowych, słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek dla polskich rodzin mieszkających na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie. Wszystkie zebrane upominki trafią: na Litwę: polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i…

Szkoła równych szans – projekt UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoła równych szans Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa…

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

W dniach 5 i 6 września (środa i czwartek) na dużych przerwach - o 10.05 i 12.00 – w czytelni (sala 2) odbywać się będzie kiermasz podręczników. Zapraszamy uczniów, którzy chcą sprzedać lub kupić książki.

Lista podręczników szkolnych na rok 2018/2019

Aktualna lista podręczników szkolnych znajduje się w zakładce Uczniowie->podręczniki szkolne.

POLA NADZIEI 2018

Tegoroczna akcja Pola Nadziei zakończyła się uroczystym podsumowaniem z udziałem władz miejskich i oświatowych w kościele NMP Królowej Polski. Nasze liceum zostało wyróżnione jako szkoła szczególnie zaangażowana w realizację tego programu. Poprzez akcje charytatywne przeprowadzone w szkole, kwesty pod Katedrą św. Mikołaja i w sklepach Tesco oraz koncert kolęd w…