Zebrania rodziców odbędą się w czwartek 7.04.2016 o godzinie 16.30 w wyznaczonych salach: klasy  I  1a - 113 1b - 114 1c - 10 1d - 14 1e - 111 1f - 12 klasy II 2a – 105 2b - 13 2c - 15 2d - 11 2e -  9…