Wyprawka szkolna 2017/2018

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 – dotyczy  zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.   Program „Wyprawka szkolna 2017/2018” skierowany jest do uczniów:   słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z…

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 o godzinie 9.00 zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.