Zebrania z rodzicami

20 września 2018 o godzinie 16.00 odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego porządku:   1a-103, 1b-114, 1c-10, 1d-113, 1e-12, 1f-115 2a-105, 2b-112, 2c-14, 2d-13, 2e-9, 2f-111, 3a-107, 3b-11, 3c-15, 3d-109, 3e-7, 3f-6

Szkoła równych szans – projekt UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoła równych szans Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4. Poprawa…

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

W dniach 5 i 6 września (środa i czwartek) na dużych przerwach - o 10.05 i 12.00 – w czytelni (sala 2) odbywać się będzie kiermasz podręczników. Zapraszamy uczniów, którzy chcą sprzedać lub kupić książki.