REKRUTACJA


W związku ze zmianą zasad związanych z rekrutacją, zapisanych w art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 60), informujemy, że regulamin rekrutacji do Liceum zostanie ogłoszony

po 15 kwietnia 2017 roku,

czyli po określeniu w zarządzeniu Śląskiego Kuratora Oświaty terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 .