Finalista XLVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego


W dniach 8-9 kwietnia 2017r. odbyły się w Warszawie zawody centralne (finałowe) XLVIII  Olimpiady Języka Rosyjskiego . Do zawodów tych zakwalifikował się HUBERT  MATLAK – uczeń klasy 2C- matematyka-geografia-informatyka. Hubert uzyskał w tych bardzo trudnych zmaganiach tytuł  FINALISTY.

Serdecznie gratulujemy  Hubertowi.

Uzyskany tytuł finalisty, poza zaliczeniem egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na 100% punktów, otwiera uczniowi drzwi na wiele kierunków uniwersyteckich.