REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ


ORGANIZATORZY : IV LO im. KEN w Bielsku–Białej

 

CELE KONKURSU : Prezentacja i popularyzacja piosenek w językach obcych (hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, rosyjski). Propagowanie wśród uczniów tradycji kultury międzynarodowej. Pogłębianie więzi uczniowskich. Promocja działalności nauczycieli i uczniów. Rozwijanie współpracy międzyklasowej.

 

MIEJSCE :   IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN ul. Michałowicza 55

 

TERMIN :                 21. 06. 2017 rok o godzinie 12 : 30 ( środa )

 

ZASADY UCZESTNICTWA : Przegląd jest imprezą otwartą. Uczestnikami mogą być pojedyncze osoby lub zespoły ze szkoły (max 10 osób) zainteresowanych kulturą i muzyką międzynarodową. Wykonawca (zespół) przygotowuje 1 utwór. Akompaniament „na żywo” lub przygotowany na nośniku muzycznym (pamięć przenośna).

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU : Do 19. 06. 2017 r (poniedziałek) czekamy na Wasze zgłoszenia do Pań: Luz Castillo – Żarczyński i Magdaleny Tomaszek. Prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

 

        Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór  repertuaru; oryginalność  wykonania; muzykalność; poprawność językową; interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

 

Na zwycięzców czekają nagrody. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.

 Opiekunowie : mgr Luz Castillo – Żarczyński

                                                                                               mgr Magdalena Tomaszek