ZEBRANIE Z RODZICAMI


Zebrania   Rodziców   odbędą  się 14.09.2017r. (czwartek),  godzina 16:00

Rodzice uczniów klas I, II, III – początek w sali gimnastycznej godz.16:00,  gdzie odbędzie się spotkanie z panem policjantem asp. szt. Jarosławem Motyką z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Tematem spotkania będzie „Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza”.

Następnie przejście do wyznaczonych sal.