Jubileuszowe X Bielskie Teatralia


Już po raz dziesiąty zapraszamy wszystkich uczniów

klas drugich i trzecich gimnazjów

oraz szkół ponadgimnazjalnych – miłośników i znawców teatru

do udziału w jubileuszowych

BIELSKICH TEATRALICH

REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY O TEATRZE
dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

miasta Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego

pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące

im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

i Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej

oraz Teatrem Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  • konkurs dla uczniów gimnazjów;

  • konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • eliminacje szkolne (historia bielskich scen teatralnych: Teatru Polskiego i Teatru Lalek „Banialuka”)

  • etap finałowy (William Szekspir na deskach teatru i na srebrnym ekranie).

Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe; uzyskanie 1-3 miejsca w finale konkursu gwarantuje uczniom gimnazjów dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez szkołę do 5 stycznia 2018 r.

KARTY ZGŁOSZENIA, będącej deklaracją przystąpienia do konkursu,

na adres organizatora: lo4@lo4.setia.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

ul. Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała

z adnotacją: X BIELSKIE TEATRALIA

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Wzór protokołu z eliminacji szkolnych

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa zalecana do finału