„Project: progress”

„Project: progress” jest projektem społecznym tworzonym przez zespół licealistów z IV LO im. KEN w Bielsku-Białej pod patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Projekt bierze udział w ogólnopolskiej olimpiadzie projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”, w której rywalizuje o nagrody Social Wolves przyznawane najlepszym przedsięwzięciom społecznym.

„Project: progress” to projekt edukacyjny – kierowany jest w szczególności do licealistów oraz studentów. Ma on na celu przygotowanie naszych odbiorców do dorosłego życia oraz studiów, poszerzenie horyzontów myślowych, rozwój kreatywności i komunikatywności. Naszą formą przekazu są warsztaty. Odbędą się 3 wydarzenia społeczne zaplanowane wstępnie na styczeń, luty oraz marzec, podzielone na kilka mniejszych spotkań. Każdy warsztat ma przewidziany temat główny, do którego będą się odnosić różne dziedziny nauki i sztuki, są to tematy takie jak:

  • „komunikacja” (podział spotkań na styczeń, luty, marzec) – przewidziane są trzy spotkania o tematyce komunikacji międzyludzkiej, telekomunikacji oraz filologii, zwłaszcza temat fantastyki w literaturze,
  • „granice” (luty) – ten warsztat przewiduje panel dyskusyjny na temat technologii oraz idei transhumanizmu, do którego będziemy odnosić się z dwóch płaszczyzn – czysto technologicznej oraz etycznej, czyli jakie zagrożenia niesie ze sobą ta idea,
  • „kreatywność” (marzec) – warsztat zostanie przeprowadzony na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie odbędą się co najmniej dwie jego części – tworzenie masek gipsowych oraz wykład o kreatywności w sztuce teatralnej. Do Cieszyna pojedzie zamówiony przez nas autokar, szczegóły ustalane będą dopiero po przeprowadzeniu rekrutacji.

Akademia Techniczno-Humanistyczna jest patronem naszego projektu społecznego, udostępniając nam swoją aulę. Współpracują z nami profesorowie Akademii: dr Tomasz Bielak oraz Dziekan wydziału humanistyczno-społecznego, dr Robert Pysz, którzy przeprowadzą w ramach projektu wykłady z warsztatów o tematyce komunikacji.

Pomaga nam również Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, który zaproponował nam współpracę w warsztatach o kreatywności, w szczególności Pani Jolanta Gisman-Stoch z Zakładu Edukacji Kulturalnej oraz Mateusz Grzechnik – student magisterskich studiów animacji społeczno-kulturalnej.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w linkach poniżej:

https://www.facebook.com/timetobeextraordinary/

https://zwolnienizteorii.pl/a/#/app/community/p/1012491

Formularz zgłoszeniowy – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuiyJFbr1DBqO1SU4decgZAVzr7MUMUTiqeuxBnvT2fHqknw/viewform

Kontakt – project.progress@wp.pl

Posted on: 12 stycznia 2018