IV LO w półfinałach DeBBat!


W Bielsku-Białej po raz kolejny odbył się w konkurs debat oksfordzkich. Przypomnijmy: debata ta ogniskuje się wokół jednozdaniowego hasła-tezy, a w trakcje jej trwania jedna strona ma nas przekonać do słuszności sformułowanej tezy, druga strona ma ją podważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron zabierają głos na przemian. Zależnie od ustaleń przed rozpoczęciem debaty każdy z nich ma na to pięć do dziesięciu minut. Jako pierwszy występuje mówca broniący tezy. Potem do głosu dochodzi opozycja, następnie zaś przemawia kolejny zwolennik proponowanej “uchwały”. W ten sposób debata toczy się aż do wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu albo do momentu przekroczenia limitu czasowego przeznaczonego na dyskusję.

Drużyna IV LO, w składzie której znaleźli się uczniowie klasy 2e: Zuzanna Araszkiewicz, Mateusz Janik, Wiktoria Kulak oraz Adam Huczek, zmierzyła się z reprezentacją Młodzieżowej Rady Miejskiej ( teza: Muzeum Brytyjskie powinno oddać eksponaty krajom ich pochodzenia) wygrywając 3:0 oraz reprezentacją LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ( teza: Sztuczna inteligencja przyniesie społeczeństwu więcej szkód niż korzyści), przegrywając 1:2.

Po podliczeniu punktacji wszystkich debat, które odbyły się w pierwszym etapie, drużyna „czwórki” znalazła się w półfinałach – czego uczniom klasy 2e serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/przezuczniowdlauczniow/?hc_ref=ARRgwksjiVC3uexozIbri5KHUzEgJ-dXN1wewGGZHQYR9oMIxekTfpi-Tpr7A-bKDWg