Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy-2018


W dniu 28 marca w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku Białej odbył się finał „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy-2018”.Współorganizatorami konkursu byli:Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach,Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej oraz ZSTiH. Celem konkursu było poznanie podstawowych przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie szkolenia podstawowego dla przyszłych pracowników.W konkursie brali udział uczniowie Liceów Ogólnokształcących,Techników i Szkół Zawodowych z naszego miasta.IV LO im KEN reprezentowali uczniowie:Piotr Mączka,Karol Maślanka oraz Michał Wójtowicz.Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Opiekę nad uczniami naszej szkoły podczas konkursu sprawował Bartosz Sitek.