Zebrania z rodzicami

20 września 2018 o godzinie 16.00 odbędą się zebrania z rodzicami wg następującego porządku:

 

1a-103, 1b-114, 1c-10, 1d-113, 1e-12, 1f-115

2a-105, 2b-112, 2c-14, 2d-13, 2e-9, 2f-111,

3a-107, 3b-11, 3c-15, 3d-109, 3e-7, 3f-6

Posted on: 5 września 2018