Zebrania z rodzicami

Zebrania rodziców odbędą się 29 listopada 2018  czwartek o godz. 16.40 i zaczną w sali gimnastycznej od spotkania z policjantem na temat przemocy rówieśniczej i dopalaczy, następnie  spotkania z wychowawcami klas wg następującego porządku:

1a-103, 1b-114, 1c-10, 1d-113, 1e-12, 1f-115

2a-105, 2b-112, 2c-14, 2d-13, 2e-9, 2f-111,

3a-107, 3b-11, 3d-109, 3e-7, 3f-6

3c 6-12-2018 17:00

Posted on: 24 listopada 2018