100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach


Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji charytatywnej 100 – lecie Niepodległości – Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach.

Akcja polegała na zbiórce artykułów żywnościowych, słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek dla polskich rodzin mieszkających na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie.

Wszystkie zebrane upominki trafią:

  • na Litwę: polskie szkoły w Mickunach, Egliszkach, Kowalczukach, Ławryszkach i Pakienie,
  • na Białoruś: polskie szkoły w Lidzie, Wołkowysku, Oszmianie, Ostrowcu i w Grodnie,
  • na Ukrainę: polska szkoła w Stanisławowie i dzieci uczące się języka polskiego przy Katedrze Lwowskiej.