VIII Bielskie Teatralia


Już po raz ósmy IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej or
ganizuje  Bielskie Teatralia – konkurs wiedzy o teatrze  dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego  i żywieckiego pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Wszystkie informacje o konkursie znajdują się w załącznikach:

List przewodni

Regulamin konkursu

Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa

Karta zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2015 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.