XI Bielskie Teatralia


Zapraszamy wszystkich uczniów  – miłośników i znawców teatru

do udziału w jedenastych

BIELSKICH TEATRALICH

REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY O TEATRZE
dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

klas trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych

miasta Bielska-Białej i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego

pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące

  1. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

i Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej

oraz Teatrem Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, klas trzecich gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała i powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

  • konkurs dla uczniów szkół podstawowych;
  • konkurs dla uczniów gimnazjów;
  • konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • eliminacje szkolne (historia bielskich scen teatralnych: Teatru Polskiego i Teatru Lalek „Banialuka”)
  • etap finałowy (… dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi… Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Dramat romantyczny).

Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe; uzyskanie 1-3 miejsca w finale konkursu gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie przez szkołę do 9 stycznia 2019 r.

KARTY ZGŁOSZENIA, będącej deklaracją przystąpienia do konkursu,

na adres organizatora: lo4@lo4.setia.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

  1. prof. dr. M. Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała

z adnotacją: XI BIELSKIE TEATRALIA

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Bibliografia

Karta zgłoszenia

Regulamin