KONKURS PLASTYCZNY hasło „100 Lat Ligi Morskiej i Rzecznej”


KONKURS PLASTYCZNY hasło 100 Lat Ligi Morskiej i Rzecznej

WSZYSTKIE OSOBY WYRAŻAJĄCE CHĘĆ UDZIAŁU W KONKURSIE PROSZENI SĄ O POTWIERDZENIE NA MOBIDZIENNIK (K.Cieślicka), BĄDŹ WPISANIE SIĘ NA LISTĘ W GABINECIE WF. (dodatkowe punkty za reprezentowanie naszej szkoły na zewnątrz; inne działania tworzące dobre imię szkoły 5-20). 

1.     Konkurs przewiduje formy prezentacji wykonane w dowolnych technikach malarskich, graficznych i innych (za wyjątkiem plasteliny, zapałek, bibuły, kasz, itp.).

2.     Format prac plastycznych: A2 (60 cm x 40 cm) lub A3 (40 cm x 30 cm). Prace w innym formacie nie będą oceniane. Prac nie należy oprawiać. Prace należy przesłać w płaskim opakowaniu (nie w rulonie). 

3.     Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje: 

– krótka informacja o prezentowanej pracy;

– imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki lub szkoły z podaniem pełnej nazwy i typu    szkoły (telefon); (

– imię i nazwisko nauczyciela — opiekuna. 

4.     Konkurs plastyczny stwarza możliwość ukazania, jakim dobrodziejstwem jest dla człowieka morze oraz roli Ligi Morskiej i Rzecznej w jego zagospodarowaniu. 

5.     Pozycje bibliograficzne, które przybliżą temat uczestnikom konkursu, to między innymi:

– albumy fotograficzne,

– własne zbiory i zdjęcia.

 

PRACE PROSZĘ ZOSTAWIAĆ W GABINECIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO 8 MARCA 2019 R.

Termin nadsyłania prac plastycznych DO SZCZECINA upływa z dniem 14 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje – opiekunki SKLMIR K.Cieślicka, A.Jędrusiak-Malec.