Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy 2019


W dniu 22 marca w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku Białej odbył się finał „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy 2019″. Współorganizatorami konkursu byli:Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy,Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej,sponsorzy oraz ZSTiH. Celem konkursu było poznanie podstawowych przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie szkolenia podstawowego dla przyszłych pracowników. W konkursie brali udział uczniowie Liceów Ogólnokształcących,Techników i Szkół Branżowych z naszego miasta. IV LO im KEN reprezentowali uczniowie: Buzderewicz Maja, Szaliga Karolina, Worek Emilia. Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekę nad uczniami na  szej szkoły podczas konkursu sprawował Bartosz Sitek.