Zajęcia metodą eksperymentu


W mijającym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy 2b uczestniczyli w zajęciach z biologii metodą eksperymentu. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Szkoła równych szans”. Ich celem było zainteresowanie uczniów poznawaniem zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnych eksperymentów i obserwacji. Uczniowie w trakcie zajęć min. wyizolowali DNA z komórek cebuli, dokonali ekstrakcji barwników roślinnych, sprawdzili właściwości katalazy, określili wpływ zasolenia na kiełkowanie nasion. Wykonywane przez uczestników zajęć zadania pozwoliły im na zdobycie wiedzy nie tylko typu know-how (wiedzieć jak) lecz również know-why (wiedzieć dlaczego). Zaktywizowały uczniów do samodzielnej pracy i działania. Rozwinęły także umiejętność współdziałania w zespole.