Zajęcia profilaktyczne w I semestrze roku szkolnego 2015/2016


W roku szkolnym 2015/2016 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przygotowała dla szkół ponadgimnazjalnych ofertę lekcji prowadzonych przez nauczycieli akademickich WSZOP. Celem zajęć było przybliżenie uczniom specyfiki wykładu akademickiego oraz przekazanie tematów profilaktycznych w możliwie atrakcyjnej formie.

W Naszej Szkole odbył się Wykład z cyklu „Ciekawa lekcja”. 26.10.2015r. do Naszego Liceum przyjechała Pani mgr Sylwia Duch, psycholog, trener. Absolwentka MISH na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Szkoły Trenerów METRUM rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczka wielu szkoleń w ramach Polskiej Szkoły Coachingu zgodnej ze standardami International Coach Federation, a także szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii i psychiatrii potwierdzonych certyfikatami. Zajmuje się szkoleniami z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Poruszyła na swoim wykładzie dwa ważne problemy, z którymi dzisiejsza młodzież się boryka, a mianowicie:

1. Skąd się bierze stres i do czego jest nam potrzeby ?
2. Jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w domu i w szkole?

Wykład miał za zadanie przybliżyć uczniom podstawowe mechanizmy, wyzwalające stres i kierujące nami w sytuacjach trudnych, a także umożliwić autodiagnozę umiejętności radzenia sobie ze stresem.
W Naszej Szkole były również prowadzone programy profilaktyczne, prowadzone przez pracowników Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach: „Noe” oraz „Smak Życia”. Program „Noe” odbył się dnia 23.11.2015r., przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Podzielony został na trzy części. W pierwszej uczniowie poznali mechanizmy uzależnienia od alkoholu, w drugiej analizowali funkcjonowanie tzw. rodzin alkoholowych, wysłuchali też świadectwa DDA, w trzeciej nabywali umiejętności odmawiania, asertywności i wysłuchały świadectwa osoby, która jest całkowitym abstynentem – trzeźwym alkoholikiem. „Smak Życia” poruszał temat Dopalaczy, które są ogromnym zagrożeniem w dzisiejszych czasach. Uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami zażywania dopalaczy, doszli do wspólnego wniosku z prowadzącymi, że nie da się ustalić składu chemicznego dopalaczy, może być w nich wszystko. IV LO im. KEN w Bielsku – Białej uzyskało Certyfikat uczestnictwa w projekcje „Szkoła wolna od Dopalaczy”.