Dni otwarte ATH


W związku ze zbliżającą się koniecznością wybrania przez tegorocznych maturzystów kierunków oraz miejsc studiów wybraliśmy się 28.09 na dni otwarte do Akademii Techniczno-Humanistycznej. Zostaliśmy powitani na sali wykładowej, gdzie usłyszeliśmy co nieco o historii tego miejsca, a także zapoznaliśmy się z prezentacją akcji społecznej zapoczątkowanej przez ATH  – Klapki dla Gambii, oraz usłyszeliśmy wykład pt.  „ATH – Studia jak DAKAR”, później rozpoczęliśmy zwiedzanie. Profesorzy oraz studenci włożyli dużo starań w ułożenie zajęć pokazowych. „Ich zakres był bardzo różnorodny – począwszy od zagadnień inżynieryjno-technicznych poprzez wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i humanistyki aż po tematy z zakresu nauk o zdrowiu.” Mogliśmy także zobaczyć wystawę starodawnych i nowoczesnych samochodów.