Zajęcia w ramach Doradztwa Zawodowego, przeprowadzone w I semestrze roku szkolnego 2015/2016


22.09.2015r. Naszą Szkołę odwiedziła Pani mgr Ewa Walewska, absolwentka kierunku Kulturoznawstwo, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria m.in. ze strategii perswazji, argumentacji, edukacji medialnej, komunikacji wizerunkowej. Współpracowała z wieloma czasopismami społeczno – kulturalnymi w regionie, do niedawna redaktor naczelna Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”.

Tematem wykładu była rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic – prezentuj się profesjonalnie. Wykład ten, miał za zadanie dostarczenie uczniom szczegółowej wiedzy na temat przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie zostali zapoznani z mechanizmami decydującymi o końcowej ocenie wydawanej przez rekrutera. Wykład prezentował schemat pełnych, wieloetapowych przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej, które mają zapewnić kandydatowi spokój oraz jak najlepszą autoprezentację.

26.10.2015r. odbył się kolejny wykład, prowadzony tym razem przez Panią mgr Sylwię Duch, która jest psychologiem, trenerem. Absolwentka MISH na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Szkoły Trenerów METRUM rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczka wielu szkoleń w ramach Polskiej Szkoły Coachingu zgodnej ze standardami International Coach Federation, a także szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii i psychiatrii potwierdzonych certyfikatami. Zajmuje się szkoleniami z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Temat wykładu to: Moje predyspozycje zawodowe. W ramach interaktywnego wykładu, uczniowie mieli możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych przy pomocy profesjonalnie skonstruowanych narzędzi.

Ponad to Nasza Szkoła współpracuje z „Biurem Karier”, które swoją siedzibę ma w Starostwie Powiatowym, przy ul. Piastowskiej w Bielsku – Białej. Uczniowie wszystkich klas pierwszych, brali udział w zajęciach w ramach Doradztwa Zawodowego, poznawali rynek pracy i swoje predyspozycje zawodowe.
mgr Anna Filip – Rękawek