Młodzież na Morzu 2015/2016


Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu Młodzież na Morzu, w ramach którego odbywają się zmagania w następujących kategoriach:
Konkurs plastyczny- w tym roku pod hasłem Krajobrazy mórz, rzek i jezior
Konkurs przewiduje formy prezentacji wykonane w dowolnych technikach malarskich, graficznych i innych (za wyjątkiem plasteliny, zapałek, bibuły, kasz, itp.) w grupach szkół:
Format prac plastycznych: A2 (60 cm x 40 cm) lub A3 (40 cm x 30 cm).
Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje:
– krótka informacja o prezentowanej pracy;
– imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki lub szkoły z podaniem pełnej nazwy i typu szkoły (telefon);
– imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Termin oddani prac plastycznych upływa 4.03.2016 r (p. Katarzyna Cieślicka), można również przesłać pracę indywidualnie do dnia 11 marca 2016 r,

Konkursy Wiedzy o Morzu lub/i Pomorzu Zachodnim –eliminacje szkolne odbędą się 14 marca 2016r na drugiej lekcji (8.55) w sali 103
Podczas tegorocznego konkursu oceniana będzie wiedza z zakresu:
a) Geografia mórz i oceanów oraz państwa i porty nad nimi leżące;
b) Geografia polskich rzek i jezior;
c) Dzieje Marynarki Wojennej i Polski na morzu;
d) Polska gospodarka morska;
e) Twórcy Polski Morskiej;
f) Ochrona środowiska morskiego;
g) Polskie żaglowce;
h) Szkolnictwo morskie w Polsce;
i) Wiedza o LMiR.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
http://www.wsb.pl/szczecin/sites/wsb.pl.szczecin/files/MnM/2015_2016/regulamin_6.11.2015.pdf
a materiały dydaktyczne i bibliografia:
http://www.wsb.pl/szczecin/node/5801

Szczegółowe informację, dodatkowe materiały i zapisy: Katarzyna Cieślicka i Agnieszka Jędrusiak-Malec