Zebrania z rodzicami


Zebrania rodziców odbędą się 28 listopada według następującego porządku:

– od godziny 16.00 do 17.00 wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców:

sala nr 9 nauczyciele przedmiotów humanistycznych

sala nr 10 nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

sala nr 15 nauczyciele przedmiotów ścisłych i wychowania fizycznego

– od godziny 17.00 spotkania z wychowawcami w klasach.