Kolej na Ferie


Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje o rozpoczęciu akcji „Kolej na Ferie”, w ramach której w czasie wypoczynku zimowego uczniowie będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi bezpłatnie. Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Dodatkowe informacje, plakaty do pobrania oraz REGULAMIN AKCJI BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW „FERIE 2019” dostępne są na stronie internetowej:

https://www.slaskie.pl/content/kolej-na-ferie