Turniej wiedzy pożarniczej oraz Turniej motoryzacyjny.


W dniu 9 oraz 16 kwietnia 2016r. na terenie Bielska Białej odbyły się dwa turnieje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , w których startowała nasza szkoła. Pierwszy z nich to Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w którym uczeń Jan Wiatr zdobył wyróżnienie.W kolejnym turnieju Biura Ruchu Drogowego o „Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym” uczniowie : Jakub Juraszek,Karol Szczerbik i Michał Ogrodzki zdobyli IV miejsce. Opiekunem z ramienia szkoły był Bartosz Sitek.

Turniej wiedzy pożarniczej Turniej motoryzacyjny