XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ


W dniach 6-7 czerwca odbył się w Niepokalanowie finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W eliminacjach konkursowych rokrocznie bierze udział ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Trzech najlepszych uczniów z danej diecezji bierze udział w finale w Niepokalanowie koło Warszawy. W tym roku wśród nich był  uczeń kl. I f naszego liceum – Dominik Opyrchał, który uzyskał trzeci wynik w diecezji bielsko-żywieckiej. W ramach finałowego etapu zmagał się o zwycięstwo ze 120 swoimi koleżankami i kolegami z całej Polski. Mimo iż nie znalazł się w ścisłym gronie 7 laureatów, wynik uznał za bardzo zadowalający. Do najcenniejszych nagród w tym konkursie należy zaliczyć wyjazd do Ziemi Świętej dla ucznia i opiekuna (II miejsce – wyjazd do Rzymu, III miejsce – wyjazd do Wilna) oraz indeksy na kilkanaście kierunków na 11 polskich uczelniach wyższych.