Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja” – ogłoszenie terminu naboru do projektu stypendialnego.


Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja od 15 września 2016 r. do 21 października 2016 r. oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Celem projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego 600 szczególnie uzdolnionym uczniom z naszego regionu uczęszczających do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie, wraz z dokumentacją niezbędną do aplikowania o stypendium, zamieszczone są na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) w wyznaczonym terminie naboru osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

  • Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu  Zadaniowego w Bielsku-Białej,

  • Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

Sekretariatu Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

  • Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.