Zebrania z rodzicami.


Zebrania   Rodziców   odbędą  się

27.10.2016r. (czwartek) 

o godzinie 16.30

 

         w wyznaczonych salach

klasy  I klasy II klasy III
1a – 107 I piętro 2a – 113 I piętro 3a – 105 I piętro
1b – 112 I piętro 2b przeniesione na 3.11.2016 godz. 17.00 3b -13 parter
1c – 6 parter przeniesione na 3.11.2016 godz. 17.00 2c – 10 parter 3c – 15 parter
1d – 109 I piętro przeniesione na 3.11.2016 godz. 17.00 2d – 14 parter 3d – 11 parter
1e – 7 parter 2e – 111 I piętro 3e – 9 parter
1f – 103 I piętro 2f – 12 parter