ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


       W roku szkolnym 2016/2017 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przygotowała dla szkół ponadgimnazjalnych ofertę lekcji prowadzonych przez nauczycieli akademickich WSZOP. Celem zajęć było przybliżenie uczniom specyfiki wykładu akademickiego oraz przekazanie tematów profilaktycznych w możliwie atrakcyjnej formie. W roku szkolnym 2016/2017 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach przygotowała dla szkół ponadgimnazjalnych ofertę lekcji prowadzonych przez nauczycieli akademickich WSZOP. Celem zajęć było przybliżenie uczniom specyfiki wykładu akademickiego oraz przekazanie tematów profilaktycznych w możliwie atrakcyjnej formie.

W Naszej Szkole odbył się Wykład z cyklu „Ciekawa lekcja”.

14.11.2016r. do Naszego Liceum przyjechała Pani dr Barbara Wolek – Kocur, Doktor nauk humanistycznych, medioznawcza, kulturoznawca, socjolog. Wykładowca w Katedrze Kulturoznawstwa i Filologii WSZOP. Wykłada zagadnienia związane ze współczesną kulturą audiowizualną, multimedialną i instytucjami kulturalno – oświatowymi na rzecz edukacji medialnej młodzieży i seniorów. Autorka prac naukowych w licznych publikacjach zbiorowych.

Poruszyła na swoim wykładzie dwa ważne aspekty świata wirtualnego, z którymi dzisiejsza młodzież się boryka, a mianowicie:

  1. Googlujesz? Rób to z głową!

  2. Stalking, Cyberbullying, Trolling, Flaming… Agresja w sieci.

Pierwszy wykład podejmował zagadnienia mądrego poszukiwania źródeł wiedzy w Internecie. Wykładowca wskazał najczęstsze błędy popełniane przez uczniów podczas tzw. googlowania. Przestrzegano przed bezrefleksyjnym korzystaniem z Wikipedii, blogów, serwisów typu Ściąga.pl itp. Ponadto omówiono krótko zagadnienia związane z naruszaniem praw autorskich, zasady powoływania się na źródła w pracach semestralnych, prezentacjach, itp.

Drugi wykład wyjaśniał przyczyny i przedstawiał skutki agresji mającej swe źródła w świecie cyfrowym. Omawiał podstawowe pojęcia, wskazywał konsekwencje prawne, przedstawiał wyniki badań nad agresją w sieci. Całość wykładu oparty był na psychologii mediów, wzbogacony licznymi przykładami w postaci grafik, printscreen’ów, plików video, itp., przedstawionych w ciekawy sposób.

W Naszej Szkole były również prowadzone programy profilaktyczne, prowadzone przez pracowników Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach: „Noe” oraz „Smak Życia”.

Program „Noe” odbył się dnia 25.10.2016r., przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Podzielony został na trzy części. W pierwszej uczniowie poznali mechanizmy uzależnienia od alkoholu, w drugiej analizowali funkcjonowanie tzw. rodzin alkoholowych, wysłuchali też świadectwa DDA, w trzeciej nabywali umiejętności odmawiania, asertywności i wysłuchały świadectwa osoby, która jest całkowitym abstynentem – trzeźwym alkoholikiem.