ZEBRANIA RODZICÓW

Zebrania Rodziców odbędą się

24.05.2018r. (czwartek)

o godzinie 17.00

w wyznaczonych salach

klasy I

klasy II

klasy III

1a – 105 I piętro 2a – 107 I piętro  
1b – 112 I piętro 2b – 11 parter  
1c – 110 I piętro 2c – 6 parter
1d – 13 parter 2d – 109 I piętro
1e – 9 parter 2e – 7parter
1f – 111 I piętro 2f – 103 I piętro
Posted on: 22 maja 2018