ZEBRANIA RODZICÓW

Zebrania Rodziców odbędą się

5.1.2017r. (czwartek)

o godzinie 17.00

w wyznaczonych salach

klasy I

klasy II

klasy III

1a – 107 I piętro 2a – 113 I piętro 3a – 105 I piętro
1b – 112 I piętro 2b – 114 I piętro 3b -13 parter
1c - 6  parter
2c – 10 parter 16.30
3c – 15 parter
1d – 109 I piętro 2d – 14 parter 3d – 11 parter
1e – odbędzie się 12.01.2017 o godz.16.30 2e – 111 I piętro 3e – 9 parter
1f – 103 I piętro 2f – 12 parter
Posted on: 2 stycznia 2017