FINAŁ X KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO


16 marca 2017 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej odbyło się zakończenie X Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Klas Trzecich Gimnazjów o zasięgu regionalnym zorganizowanego przez Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego pana mgr Mirosława Sapetę, pod patronatem A.T.H., we współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty w Bielsku-Białej.

Konkurs składał się z trzech etapów i wzięło w nim udział ok. 250 uczniów z 21 szkół z terenu dawnego województwa bielskiego. Do drugiego etapu, który odbył się na terenie 4 L.O., zakwalifikowało się 36 uczniów, a do finału 20 z 12 gimnazjów. Wszyscy finaliści wykazali się bardzo wysokim poziomem znajomości języka angielskiego zarówno w piśmie jak i w mowie.

Laureatami Konkursu zostali:

I miejsce: Joanna Springer z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku Białej.
II miejsce:
Zofia Dzięcioł z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku-Białej.
III miejsce ex aequo:
Zuzanna Pająk z Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej,
Julia Jesionkowska z Gimnazjum nr 15 w Bielsku Białej,
oraz
Anna Szulc z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w Bielsku Białej.

Honorowym członkiem jury III-ego etapu konkursu była dr Barbara Loranc – Paszylk, z Katedry Anglistyki ATH.
Nagrody dla finalistów ufundowali m. innymi Dyrektor i Rada Rodziców IV LO im. KEN, rektor A.T.H.
prof. Jarosław Janicki, kino „Helios”. Wręczenie nagród połączone z programem artystycznym przygotowanym przez uczniów IV LO im.K.E.N. odbyło się w tym samym dniu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników, a nauczycielom gimnazjów dziękujemy za współpracę.