VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o BHP 2017


W dniu 31 marca 2017 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku Białej odbył się finał ” VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy-2017 ” Współorganizatorami konkursu byli : Okręgowa Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach , Miejski Zarząd Oświaty Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej oraz ZSTiH.

Celem konkursu było poznanie podstawowych przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie szkolenia podstawowego dla przyszłych pracowników.W konkursie brali udział uczniowie Liceów Ogólnokształcących ,Techników i Szkół Zawodowych z naszego miasta.

IV LO im KEN reprezentowali uczniowie:Adam Huczek,Piotr Mączka i Jan Wiatr a przygotowywał ich i sprawował opiekę nauczyciel mgr Bartosz Sitek.W zmaganiach finałowych I miejsce zajął Jan Wiatr a wyróżnienie zdobył Adam Huczek za co otrzymali również cenne nagrody rzeczowe.