Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Dzięki środkom pochodzącym z programu Erasmus+ realizujemy w IV LO im. KEN projekt „Better Teaching, Better Learning”. Rozpoczął się on we wrześniu 2016 roku i trwać będzie do października 2018 roku. Biorą w nim udział szkoły z 4 państw: Polski, Finlandii, Włoch oraz Hiszpanii.

Celem projektu jest poszukiwanie, poprzez wymianę dobrych praktyk, nowych i ciekawych metod nauczania. W ramach spotkań projektowych ( odbywających się co ok. pół roku w kolejnych państwach) zajmujemy się wymianą doświadczeń w dziedzinie nauczania – uczenia się, ewaluujemy efekty dotychczasowej pracy a także…. dobrze się poznajemy. Bo projekt to nie tylko ciężka praca ale i możliwość poznania ciekawych osób, kultury krajów partnerskich oraz nowych miejsc.

Poniżej możecie Państwo obejrzeć efekt pracy uczniów IV LO – film przygotowany w ramach DIY Lab na pierwsze spotkanie projektowe, odbywające się w dniach 3-7 kwietnia 2017 roku w Bielsku- Białej…

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią 2017 roku w Mediolanie. Tym razem pracujemy metodą dramy….