Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

14 IX zebranie z rodzicami – organizacyjne

26 X zebrania z rodzicami – informacyjne

30 XI zebranie z rodzicami – oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych

4 I zebrania z rodzicami – informacyjne

5 IV zebranie z rodzicami – informacyjne dla klas I i II, oceny przewidywane dla kl. III z zajęć edukacyjnych i zachowania

24 V zebrania z rodzicami – oceny przewidywane dla klas I i II z zajęć edukacyjnych i zachowania