Bielskie Teatralia

V BIELSKIE TEATRALIA
REGIONALNY KONKURS WIEDZY O TEATRZE

LAUREACI V BIELSKICH TEATRALIÓW

Kategoria: gimnazja

 • 1. miejsce: Iwona Kwiecień, Gimnazjum Bestwinka
 • 2. miejsce: Marta Budnik, Gimnazjum nr 16 Bielsko-Biała
 • 3. miejsce: Maria Zaręba, Gimnazjum Kozy
 • Wyróżnienie: Katarzyna Wróbel, Gimnazjum Bestwinka
 • Wyróżnienie: Karolina Klimczak, Gimnazjum Bestwinka
 • Wyróżnienie: Natalia Sobik, Gimnazjum Dankowice
 • Wyróżnienie: Gabriela Mynarska, Gimnazjum Kozy

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

 • 1. miejsce: Kamila Kowalska, V LO Bielsko-Biała
 • 2. miejsce: Jolanta Widuch, III LO Bielsko-Biała
 • 3. miejsce: Martyna Małysiak, III LO Bielsko-Biała
 • Wyróżnienie: Kornelia Jędrusyna, V LO Bielsko-Biała
 • Wyróżnienie: Zyta Wawrzeńczyk, V LO Bielsko-Biała
 • Wyróżnienie: Magdalena Solich, I LO Bielsko-Biała

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy laureatów na uroczystą galę do Teatru Banialuka 22 marca 2013 r. o godz. 11:30. Pisemne zaproszenia i podziękowania dla dyrektorów szkół zostały wysłane pocztą.

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO FINAŁU TEATRALIÓW
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 • I LO: M. Solich, K. Magiera, K. Godula, M. Pierlak, I. Walaszczyk, D. Kubica, T. Porębski, M. Czyżowska
 • II LO: S. Dębska, M. Konior, K. Szewczyk, N. Damek, M. Nowak
 • III LO: J. Winduch, M. Małysiak, M. Grzyska, A. Małecka
 • V LO: Z. Wawrzyńczuk, K. Kowalska, P. Szałajko, Ł. Grochola, K. Jedrusyna, J. Okulski
 • LO Kozy: J. Kućka
 • ZSO: K. Łusińska, K. Podasek
 • ZSME Żywiec: K. Kobiela, M. Ponikwia, A. Prochot, P. Theuer, K. Rendys
 • Cieszyn: D. Kolon, K. Sikora

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO FINAŁU TEATRALIÓW
GIMNAZJA

 • Nr 11: B. Brodnicka, M. Jabłońska, K. Rogoż, D. Harla
 • Nr 14: I. Budzińska, D. Stromczyńska
 • Nr 16: Z. Sikora, B. Dominika
 • Bestwinka: K. Adamska, J. Radwan, D. Sieradzka, W. Adamaszek, M. Czader, Sz. Czopek, A. Brosz, A. Kamela, K. Klimczak, I. Kwiecień, W. Tomaszczyk, M. Wróbel, P. Janusz, G. Hałas, J. Knapczyk, K. Wróbel, W. Kozioł
 • Bystra: W. Lepianka, J. Dobrowolska, R. Damek, W. Płoński, I. Marek, M. Tomaszczyk
 • Dankowice: J. Szymczyk, N. Sobik, J. Danielczyk, Ł. Borys
 • Kozy: K. Olszewska, J. Tora, G. Mynarska, J. Niemczyk, N. Zaniewska, W. Zięborak, M. Chrapkiewicz, M. Zaręba, I. Skrudlik, Ż. Figura, K. Solich, Z. Czerniawska
 • Wilkowice: A. Huczek, M. Sobel
 • ZS Zebrzydowice: J. Pupek, M. Wronka, J. Kondziołka, P. Brachaczek, K. Żyła, N. Saluk
 • Żabnica: M. Moc, A. Kuś, N. Kupczak

GALA IV BIELSKICH TEATRALIÓW

W dniu 4 kwietnia 2012 roku w Teatrze Polskim w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród IV Bielskich Teatraliów – regionalnego konkursu wiedzy o teatrze i dramacie. Uroczysta gala była inicjatywą środowisk oświatowych włączenia się w bielsko-bialskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Gala stanowiła uroczyste zwieńczenie czwartej edycji regionalnego konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Konkurs, którego organizatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, zaś współorganizatorami: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej, Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej i Teatr Polski w Bielsku-Białej, patronatem honorowym po raz czwarty objął Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber.

Pierwszy etap tegorocznej edycji odbył się w dniu 18 stycznia 2012 roku. Spośród 169 zgłoszonych uczestników, reprezentujących trzydzieści jeden szkół, w tym: 17 gimnazjów i 14 szkół ponadgimnazjalnych, wyłoniono do etapu finałowego 74 gimnazjalistów i 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytania testowe pierwszego etapu dotyczyły historii bielskich scen teatralnych, natomiast etap finałowy odbył się 2 marca 2012 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Bielsku-Białej i miał formę testu, rozwiązywanego w oparciu o prezentację multimedialną, sprawdzającego wiedzę o historii teatru i dramatu.

Laureatkami IV Bielskich Teatraliów w kategorii gimnazja zostały: I miejsce: Weronika Lepianka, Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej; Justyna Niemczyk, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach; II miejsce: Sylwia Witek, Gimnazjum ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej; III miejsce: Gabriela Bąk, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach; Natalia Karkocha, Gimnazjum ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej.

Laureatkami IV Bielskich Teatraliów w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne zostały:I miejsce: Kamila Kowalska, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej; Anna Nowak, IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej; II miejsce: Dorota Kubica, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej; III miejsce: Anna Janosz, IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej; Zyta Wawrzeńczyk, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom stała się prawdziwym świętem teatru. Rangi uroczystości dodali wspaniali goście: Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Elżbieta Adamowska, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej Jan Solich, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Jerzy Pieszka, Starszy Inspektor Oświaty Ewa Szamanek-Płaska oraz Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego Józef Mamorski oraz inni przyjaciele bielskiej oświaty i teatru, którzy wspierali już po raz czwarty konkurs wiedzy o teatrze. W imieniu gospodarza gali gości przywitała Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Ekonomicznych Sabina Muras, zaś uroczystość poprowadził Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Bielsku-Białej Mirosław Sapeta. Uroczystość stała się także okazją do złożenia wzruszających życzeń dla twórców teatralnych, które wygłosili uczniowie IV LO. Zaproszeni goście, laureaci konkursu, ich nauczyciele-opiekunowie oraz uczniowie IV LO w Bielsku-Białej doskonale bawili się po oficjalnej części gali dzięki brawurowemu spektaklowi Teatru Polskiego „Mayday”.


IV BIELSKIE TEATRALIA

LISTA NAGRODZONYCH I WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O TEATRZE dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca jury: Jolanta Budzyńska (wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej)

Członkowie jury:

 • Monika Jędrzejewska (Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej)
 • Renata Maślanka (IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej)

z radością informuje, że tytuły laureatów i finalistów IV BIELSKICH TEATRALIÓW za rok 2012 uzyskali:


IV BIELSKIE TEATRALIA
REGIONALNY KONKURS WIEDZY O TEATRZE

OGŁASZAMY LISTĘ FINALISTÓW IV BIELSKICH TEATRALIÓW
LINK DO LISTY
GRATULUJEMY!

Zapraszamy do udziału w II etapie, który odbędzie się 2 marca 2012 r. od godz. 12:30 do godz. 13:45 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 15-17 (aula).

Prosimy o przybycie wraz z nauczycielami – opiekunami na godz. 12:15. Dojazd uczestników na koszt własny.

Przypominamy, że zagadnienia do etapu finałowego oraz proponowana bibliografia dla obu kategorii: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.


Konkurs jest dwuetapowy, laureaci wraz z opiekunami uczestniczą w uroczystej gali organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Zwycięzcy otrzymują oprócz dyplomów cenne nagrody rzeczowe, zaproszenia na spektakle bielskich teatrów, a uczniowie gimnazjów punkty rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych.
Prosimy nauczycieli o przekazanie informacji wychowankom, pomoc merytoryczną w przygotowaniu do konkursu oraz przesłanie karty zgłoszenia do 21 grudnia 2011 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: regulamin, karta zgłoszenia, wzór protokołu z eliminacji szkolnych.


III BIELSKIE TEATRALIA
REGIONALNY KONKURS WIEDZY O TEATRZE

Lista nagrodzonych i wyniki regionalnego konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

Jury konkursu w składzie:
Przewodnicząca jury: Bożena Walaszczyk (doradca metodyczny języka polskiego)

Członkowie jury:

 • Ewa Szymanek-Płaska (Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej)
 • Monika Jędrzejowska (Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej)
 • Janusz Legoń (Teatr Polski w Bielsku-Białej)
 • Renata Maślanka (IV LO im. KEN w Bielsku-Białej)

z radością informuje, że tytuły laureatów i finalistów III BIELSKICH TEATRALIÓW REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O TEATRZE dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego za rok 2011 uzyskali: