Historia szkoły

IV Liceum Ogólnoksztłcące powstało z podziału Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i rozpoczęło pracę 1.09.1972r. w gmachu przy ul. Mickiewicza 22, który to adres przez wiele lat należał do najlepszych w mieście. Od 1990r. po przeniesieniu siedziby szkoły był to adres Słowackiego 15-17. Akualnie (od 1.09 2014r.) IV LO mieści się przy ulicy Michałowicza 55.

Pierwszym dyrektorem Liceum został śp. Wojciech Jakubiec – najmłodszy wtedy wśród dyrektorów szkół bielskich.

Rada Pedagogiczna nowego Liceum rozpoczęła pracę w składzie: Krystyna Beruś – Słonimska (matematyka), Rozalia Chrzan (j. polski), Barbara Drożdż (biologia), Elżbieta Gałuszka (j. francuski), Wiesława Gąsiorek (j. angielski, j. niemiecki), Renata Głowacka (wychowanie fizyczne), Leon Gaczyński (j. polski), Urszula Grela (fizyka), kpt. Antoni Kotela (przysposobienie obronne), Lesława Kubica (matematyka), Józef Kubica (geografia), Helena Kubica – Kwaśny (wychowanie plastyczne), Krystyna Kubik – Sumera (historia), Wiktoria Kobarska (bibliotekarz, j. francuski), Józef Kurek (wychowanie fizyczne), Maria Leidgens (j. polski), Irena Markiewicz (j. polski), Jan Nikiel (fizyka), Ligia Sobiszewska (j. rosyjski), Danuta Strzygocka (j. polski), Barbara Szeląg (j. rosyjski), Zygmunt Stroński (historia), Aleksandra Wróbel (wychowanie techniczne), Stanisław Sułek (fizyka), Marta Zajączkowska (chemia). W kolejnych latach funkcje zastępców dyrektora pełnili: Jan Nikiel, Maria Leidgens, Bo¿ena Rogolińska, Piotr Piznal, Lesława Kubica, Ewa Stec.

Aktualnie od 2008r. dyrektorem Szkoły jest mgr Mirosław Sapeta, jego zastępcy to: mgr Jolanta Budzyńska i mgr Katarzyna Szczotka.

W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej Szkole zostało nadane imię tej szacownej i wielce zasłużonej instytucji. Na pięciolecie istnienia Szkoły dokonano nadania sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Wyboru imienia dokonali uczniowie oraz Rada Pedagogiczna, mając na względzie przede wszystkim bliską twórcom oświecenia ideę szkoły uczącej myśleć, wychowującej światłych obywateli. Potwierdzeniem realizacji tej idei są bardzo liczne sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, bardzo dobre wyniki w nauce oraz wysoki procent przyjęć na studia.

Natomiast sukcesem Szkoły było otrzymanie już w 1975r. nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Głównej Kwatery ZHP, Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i redakcji tygodnika ZHP „Motywy” za osiągnięcia wychowawcze oceniane w ramach współzawodnictwa Klubu Otwartych Szkół. Kontynuacją tych działań było przyjęcie Szkoły do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych w 1993r.

Szkoła jednak to nie tylko nauka, ale także miejsce, w którym można dobrze się bawić. Dowodem na to była działalność kabaretu „bździągwa”, Teatru „Stylos”, Teatru Faktu prowadzonych przez panią Danutę Strzygocką, zespołów „Ad libitum”, „Melizmaty”, „Alert” i chóru szkolnego kierowanych przez panią Erykę Binek – Pytlowany oraz Zespołu Piosenki i Ruchu „Watra”, z którym pracowały obie panie. Wszystkie zespoły przez lata swej działalności dawały młodzieży możliwość twórczego działania, a także radość odnoszenia sukcesów. Aktualnie w szkole działa zespół wokalno – taneczny „Dandelion”pod opieką pani Magdaleny Tomaszek.

Kabaret „bździągwa” zadebiutował 14.X 1972r. programem „Przy Mickiewicza sławnej ulicy”, następne, powstałe również przede wszystkim na podstawie tekstów uczniowskich, to: „Kredą malowane”, „Chemia na wesoło”, „Wiosna contra matematyka”, „Od Klimczoka wieje wiatr”, „Noc wigilijna”. Wymienione zespoły dały kilkaset występów na uroczystościach szkolnych, miejskich i wojewódzkich, zdobyły liczne nagrody na konkursach wojewódzkich, krajowych, występowały w Arteku, Belgradzie i w Paryżu na Światowym Festiwalu z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka. O rozwój talentów plastycznych w Szkole zawsze dbała pani Helena Kubica – Kwaśny. Dzięki jej opiece uczniowie mogli wygrywać w konkursach miejskich, wojewódzkich, krajowych, min. takich jak: „Mieszkam w Beskidach”, „Moje Miasto” czy organizowanych przez PCK. Mogli także oglądać swoje prace na nieustającym wernisażu zdobiącym ściany „Czwórki”.

W Szkole działali również harcerze. W 1980r. z inicjatywy ówczesnej uczennicy M. Kuźmy doszło do przekształcenia istniejącej w ramach HSPS drużyny na III Drużynę Starszoharcerską „Skautowa Brać”. Spośród innych harcerzy wyróżniały ją zielone chusty, na których wyhaftowane były symbole poszczególnych zastępów. Drużyna pod opieką pani Janiny Kuli uczestniczyła w licznych wycieczkach, rajdach, obozach wędrownych. Działalność drużyny liczącej w sumie ok. 60 harcerzy zakończyła się na początku 1989r. „Skautowa Brać” okazała się jednak bardzo zżyta, o czym świadczy ostatni zapisek w kronice z dnia 5.12.1992r., kiedy to odbyło się „spotkanie po latach”.

Ponieważ w „Czwórce” od zawsze pamiętano o zasadzie: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, stąd udział i sukcesy uczniów przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w niezliczonych zawodach sportowych, stąd także organizowane od 1978r. przez pana Jerzego Matusiaka obozy żeglarskie na Mazurach. Przez 26 lat uczestniczyło w ich ok. 800 uczniów, ok. 340 z nich mogło na kursach organizowanych w Szkole przy pomocy instruktorów z klubu „Halny” zdobyć patenty żeglarza jachtowego. Od 2000r. pan Tomasz Chełmiński organizował także spływy kajakowe rzeką Krutynią. Co roku brało w nich udział ok. 15 uczniów. Obaj nauczyciele czekają na kolejnych wodniaków.

Inną tradycją Szkoły, zapewne dobrze zapisaną w pamięci absolwentów, były obozy wędrowne organizowane i prowadzone przez panie: Helenę Kubicę – Kwaśny, Lesławę Kubicę, Janinę Kulę, Józefa Kubicę. Zagraniczne obozy letnie prowadzone były także przez państwa: Emilię Nikiel, Zygmunta Strońskiego, obóz przysposobienia obronnego przez pana Andrzeja Sitka.

Łączenie przyjemnego z pożytecznym to organizowane od 1990r. w ramach programu DUNEPOL wymiany młodzieży pomiędzy szkołami z trzech krajów: Holandii, Niemiec i Polski reprezentowanej przez naszą Szkołę. Najpierw uczniowie „Czwórki” gościli kolegów z zagranicy, pokazując im to, co w naszym regionie najpiękniejsze, najważniejsze, czyli: Kraków, Wieliczkę, Zakopane, Pszczynę, Oświęcim, Bielsko – Białą i oczywiście Beskidy. W następnych latach odwiedzili nowo poznanych kolegów, mając niepowtarzalną okazję doskonalić znajomość języka niemieckiego. Wszystko to możliwe było dzięki pomocy rodziców, opiece, ogromnej pracy pań Wiesławy Gąsiorek i Elżbiety Nowak. Inne wymiany z młodzieżą Austrii, a także Niemiec i Belgii organizowała pani Ewa Turzyniecka , z młodzieżą Szwajcarii – panie Wiesława Gąsiorek, Janina Kula, Urszula Zawadzka, z młodzieżą Francji panie Danuta Zemanek i Bernadeta Piestrak, z młodzieżą Anglii – pan Piotr Piznal.

To historia Szkoły – zawsze otwartej, przyjaznej, lubianej. Jakie jest jej dziś, jakie będzie jutro? O dziś można przeczytać choćby na stronie szkoły, jutro… na pewno nie będzie gorsze, a dołożymy wszelkich starań, by było lepsze, o co zapewne zabiegać będą:dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne w tym absolwenci „Czwórki”: Lidia Adamczyk – Jóskow (język polski), Piotr Rusin, Ewa Szczerska (język angielski), Ewa Krańczuk, Marzena Stasica, Agata Szubert (matematyka), Gabriela Kin (geografia), Barbara Furtak – Waluś (biologia), Janina Kula (fizyka), Anna Handzlik (przedsiębiorczość), Katarzyna Jarosz (wychowanie fizyczne).