KONTO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW przy IV LO im. KEN
43-300 Bielsko-Biała
ul. prof. dr. M. Michałowicza 55
Konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 61 8111 0009 2001 0038 3086 0001
Treść: składka – nazwisko imię ucznia – klasa

subkonto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 34 8111 0009 2001 0038 3086 0002