KONTO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW przy IV LO im. KEN
43-300 Bielsko-Biała
ul. prof. dr. M. Michałowicza 55
Konto:
PKO BP 50 1020 1390 0000 6602 0018 0844
Treść: składka – nazwisko imię ucznia – klasa