Klub Kibica przy IV LO

Klub Kibica przy IV LO IM. KEN został założony w 2003 r. i do dnia dzisiejszego działa pod opieką mgr Katarzyny Cieślickiej.

Głównym celem klubu jest propagowanie wśród młodzieży kulturalnego kibicowania i ukazywanie wszystkim wspaniałego dopingu swojej drużyny – BKS Aluprof Bielsko-Biała .

Uczestnikiem klubu może być każdy chętny uczeń. Przyjęcie do klubu następuje po wypełnieniu zgody przez rodziców (gdy uczeń jest niepełnoletni) oraz złożeniu przez uczniów deklaracji uczestnictwa w działalności klubu oraz zobowiązania się do przestrzegania regulaminu klubu.

Klub Kibica zapewnienia młodzieży ciekawą formę spędzania wolnego czasu.

Dzięki uprzejmości prezesa BKS’u uczniowie nasi mogą korzystać z bezpłatnego wstępu na mecze.

REGULAMIN KLUBU KIBICA PRZY IV LO IM.KEN

  • Prawdziwy kibic odpowiedzialny jest za spokojną i kulturalną atmosferę podczas rozgrywek
  • Prawdziwy kibic nigdy nie okazuje swojego niezadowolenia przez wykrzykiwanie obraźliwych słów w stronę zawodników, sędziów czy kibiców drużyny przeciwnej
  • Prawdziwy kibic nie uczestniczy w aktach przemocy i wandalizmu
  • Prawdziwy kibic za dobre zagrania nagradza brawami również przeciwnika
  • Prawdziwy kibic przestrzega regulaminu obiektu sportowego
  • Prawdziwy kibic jest przykładem do naśladowania dla innych uczestników imprez sportowych

KĄCIK KIBICA

Wyznaczone osoby odpowiedzialne są za „kącik kibica”, z którego można dowiedzieć się o historii klubu jego największych sukcesach; terminarzu rozgrywek oraz na bieżąco śledzić poczynania naszych siatkarek (wyniki, tabela).