Kółko historyczne

Zajmujemy się na nim historią powszechną a interesują nas lata 1870 – 1955. Szczegółowej analizie poddajemy obie wojny światowe a zwłaszcza drugą. Analizujemy również wiele aspektów związanych z istnieniem państw totalitarnych – zwłaszcza Związku Radzieckiego i III Rzeszy.

Głównym tematem naszych zajęć są takie zagadnienia jak:

 • sprzęt, umundurowanie i uzbrojenie z okresu I i II wojny światowej,
 • dogłębna analiza przyczyn wybuchu obu wojen światowych,
 • przebieg działań wojennych w I i II wojnie światowej,
 • życie obywateli państw dotkniętych wojną,
 • życie codzienne ludności w państwach totalitarnych (ZSRR i III Rzesza) w czasie wojny i pokoju,
 • technika wojskowa,
 • propaganda w państwach totalitarnych w czasie wojny i pokoju,
 • działalność NKWD i Gestapo w czasie wojny i pokoju.

Na naszych zajęciach mamy możliwość:

 • ogladania dokładnych replik broni z okresu obu wojen światowych,
 • oglądania oryginalnych zabytkowych czasopism i gazet z lat 1879 – 1944,
 • ogladania zabytkowych eksponatów takich jak: ordery, banknoty, monety, stare dokumenty lub sprzęt wojskowy ( latarki, ładownice itp.) bedących ciekawym dodatkiem do naszych zajęć,
 • oglądania fragmentów oryginalnych filmów lub kronik wojennych z okresu wojny,
 • dyskutowania i słuchania wykładów na wybrane aspekty w ramach 45 min. Zajęć.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów IV L.O. !!!

Zajęcia prowadzi mgr Łukasz Piszcz

Galeria


06.03.2012

Dnia 06.03.2012r. odbyło się kółko historyczne prowadzone przez profesora Łukasza Piszcza. Na zajęciach poruszyliśmy kwestie Francji podczas II wojny światowej. Dowiedzieliśmy sie o linii Maginota, która działała na granicy Francji z Niemcami. Zobaczyliśmy wiele ciekawych rekwizytów takich jak: gazety, książki, łuski i karabiny związane bezpośredni z tamtymi wydarzeniami.