Matura

Szanowni Absolwenci!
Przypominamy, że zaniechanie wniesienia opłaty przez absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego tych osób.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44 ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Termin wnoszenia opłat 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r,.
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat znajduje się na stronie

  1. Harmonogram egzaminów w 2019 r.
  2. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.
  3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 r. + Załączniki
  4. Komunikat o dostosowaniach 2019
  5. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronach:

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

oraz
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule

 

Deklaracje maturalne – klasy maturalne 2018/2019

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnejw roku szkolnym 2018/2019

 

W terminie do 1 października 2018 należy złożyć w szkole wstępną deklarację maturalną .

 

Na stronie http://maturzysta.vulcan.pl wypełnij odpowiedni rodzaj deklaracji maturalnej.

Potrzebne dane:

Identyfikator szkoły 246101-C110Y

 

Wskazówki: 

– dane osobowe: wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (dużej litery używamy tylko do pierwszych liter)

– proszę o wpisanie danych teleadresowych (numer telefonu, adres e-mail)

– wybór przedmiotów – zgodnie z instrukcją w programie

– zapisywanie deklaracji – zgodnie z instrukcją w programie

odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

Po wypełnieniu deklaracji pobierz plik *. pdf i z niego wydrukuj wypełniony formularz deklaracji.

Przykładowo dla nazwiska Kowalski Jan z klasy 3a będzie to : 3A_Kowalski_Jan.pdf

a dla absolwentów Barbara Kowalska z klasy1 będzie to : 1_Kowalska_Barbara.pdf

 

Plik*.pdf wydrukuj na jednej kartce obustronnie, podpisz, wydruk dostarcz do wychowawcy klasy, a absolwenci bezpośrednio do wicedyrektor Marzeny Stasicy .

Plik *.pdf wyślij drogą elektroniczną na adres: 4lobielsko.matura@gmail.com podając obowiązkowo w temacie wiadomości :

 

tegoroczni maturzyści 3A_nazwisko_imię przykład: 3A_Kowalski_Jan,

absolwenci 1_nazwisko_imię przykład: 1_Kowalska_Barbara

Jeśli formularz edytowalny nie otwiera się w przeglądarce należy go otworzyć w programie obsługującym pliki .pdf np. Adobe Reader