Matura

Szanowni Absolwenci!
Przypominamy, że zaniechanie wniesienia opłaty przez absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego tych osób.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Termin wnoszenia opłat 02 stycznia do 07 lutego 2018 r,.
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat znajduje się na stronie www.oke.jaworzno.pl

  1. Harmonogram egzaminów w 2018 r.
  2. Informacja o organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu w 2018
  3. Komunikat o dostosowaniach
  4. Komunikat o egzaminie z informatyki
  5. Komunikat o przyborach 2018

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronach:

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny

oraz
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule

 

Deklaracje maturalne – klasy maturalne 2017/2018

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnejw roku szkolnym 2017/2018

 

W terminie do 30 września 2017 należy złożyć w szkole wstępną deklarację maturalną .

 

Na stronie http://maturzysta.vulcan.pl wypełnij odpowiedni rodzaj deklaracji maturalnej.

Potrzebne dane:

Identyfikator szkoły 246101-C110Y

 

Wskazówki: 

– dane osobowe: wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (dużej litery używamy tylko do pierwszych liter)

– proszę o wpisanie danych teleadresowych (numer telefonu, adres e-mail)

– wybór przedmiotów – zgodnie z instrukcją w programie

– zapisywanie deklaracji – zgodnie z instrukcją w programie

odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

Po wypełnieniu deklaracji pobierz plik *. pdf i z niego wydrukuj wypełniony formularz deklaracji.

Przykładowo dla nazwiska Kowalski Jan z klasy 3a będzie to : 3A_Kowalski_Jan.pdf

a dla absolwentów Barbara Kowalska z klasy1 będzie to : 1_Kowalska_Barbara.pdf

 

Plik*.pdf wydrukuj na jednej kartce obustronnie, podpisz, wydruk dostarcz do wychowawcy klasy, a absolwenci bezpośrednio do wicedyrektor Katarzyny Szczotki .

Plik *.pdf wyślij drogą elektroniczną na adres: 4lobielsko.matura@gmail.com podając obowiązkowo w temacie wiadomości :

 

tegoroczni maturzyści 3A_nazwisko_imię przykład: 3A_Kowalski_Jan,

absolwenci 1_nazwisko_imię przykład: 1_Kowalska_Barbara

Jeśli formularz edytowalny nie otwiera się w przeglądarce należy go otworzyć w programie obsługującym pliki .pdf np. Adobe Reader